Průvodci, lektoři

Průvodci, lektoři

Tomáš Bezouška

Tomáše v dětském věku okouzlila astronomie. Své první průvodcovské krůčky si vyzkoušel na Štefanikově hvězdárně v Praze. Již deset let provádí návštěvníky v Astronomickém ústavu v Ondřejově. 

V Praze nejraději provádí po historických prostorách Hlavního a Masarykova nádraží. Rád připravuje vycházky i po pražských parcích a do míst mimo hlavní průvodcovské trasy. Již několik let připravuje doškolovací přednášky pro posluchače školy cestovního ruchu Tyrkys. 

Pro mateřské a základní školy připravuje besedy z astronomie a historie. V létě se podílí na příměstských táborech.  

 • V současné době zajišťuji aktivity a působím:
 • průvodcovské služby (Praha, ČR, Německo, hvězdárna Ondřejov, prezidentské čekárny na pražských nádražích)
 • přednášky pro školy, kluby seniorů, škola cestovního ruchu Tyrkys
 • lektorská činnost pro příměstské tábory (DDM Praha 2, DDM Praha 5)
 • lektor - astronomický kroužek DDM Praha 5
 • realizace korektur (diplomové práce, články do periodik, Kolovratský zpravodaj)
 • pravidelný přispěvatel do obecního zpravodaje - Kolovratský zpravodaj
 • odborné konzultace z přepravy pro zaměstnance ČD
 • lektor ve společnosti Dopravně vzdělávací institut
 • knihovník a informační pracovník - Knihovna s infocentrem Praha-Kolovraty
 • Planetum Praha