Podmínky

Přihlášení na akce je možné:

= na e-mailu: info@tombezouska.cz

= telefonicky: na tel. čísle: 602 289 078, 601 556 452. Prosím, volejte nejlépe od 07:00 do 09:00 a od 14:00

do 19:00 hodin.

= Při přihlášení vždy uvádějte vaše telefonní číslo – bude sloužit k rychlému kontaktování

v případě nutnosti se s vámi spojit.

Odjezd:

U každého autobusového výletu je specifikováno, odkud se odjíždí. Odjezdová místa

u autobusových výletů: stanice metra Ládví, stanice metra Opatov, stanice metra Florenc.

Cena výletu:

Autobusové výlety: Uvedené ceny jsou konečné. Cenu tvoří částky za dopravu, parkovné,

za odborného průvodce, za doprovod, za vstupné do všech objektů a další poplatky.

Pokud nějaká částka nebude v ceně výletu zahrnuta, bude toto zveřejněno v nabídkovém letáku. 

V případě zvýšení vstupného do objektů, do částky 50,- Kč, nese na sobě riziko CA. Částka

za autobusové výlety se platí předem, nejpozději 15 dní před uvedeným zájezdem.

Vycházky: Cenu za vycházky a výlety (vlakem, MHD, autobusem PID) tvoří částka za

průvodcovské služby, případné vstupné do objektů a další poplatky. V této ceně není

zpravidla zahrnuto jízdné (pokud není uvedeno jinak). Jízdné si každý účastník zaplatí před

jízdou sám, dle nárokovosti. Částka za tyto výlety a vycházky se platí zpravidla na místě

srazu, není-li uvedeno jinak.

Zrušení výletu:

= CA si vyhrazuje výlet zrušit, a to z důvodu nenaplnění stanovené kapacity autobusu. CA toto

ohlásí nejpozději 7 dní před odjezdem.

= CA si vyhrazuje vycházku zrušit, a to z důvodu nepříznivého počasí. Přihlášeným, kteří

uvedli telefonní číslo, toto bude oznámeno v den akce telefonicky.

= Zaplacené částky budou v případě zrušení vyplaceny účastníkům zpět v plné výši. Částka bude vrácena zpět do pěti pracovních dnů ode dne zrušení zájezdu. 

Storno podmínky (neúčast přihlášené osoby):

= Zrušení rezervace do 15 dnů před odjezdem – bez storno poplatků.

= Zrušení rezervace 13 - 10 dnů před odjezdem – storno poplatek ve výši 25% z ceny výletu.

= Zrušení rezervace 9 - 5 dnů před odjezdem – storno poplatek ve výši 50% z ceny výletu.

= Zrušení rezervace 4 – 3 dny před odjezdem – storno poplatek ve výši 75% z ceny výletu.

= Zrušení rezervace 2 – až den odjezdu – storno poplatek ve výši 100% z ceny výletu.

= V případě náhlého onemocnění v den odjezdu (doloženého potvrzením od lékaře), bude

částka za neuskutečněný výlet vrácena celá zpět.

= Pokud odhlášený účastník přihlásí za sebe náhradníka, neúčtují se mu žádné storno

poplatky.

Platby:

= Platby se přijímají v hotovosti v Kč, případně v Euro. Pro přepočet bude použit aktuální kurz

ČNB.

= Výlety a akce není možné platit platební ani stravenkovou kartou. 

= Platbu za výlet lze provést také dárkovými poukázkami a vouchery, které byly vydány CA. 

= Platbu za výlet lze provést také papírovými poukázkami (např. Unišek apod.).

Platba hotově

= Lze uskutečnit po vzájemné dohodě na smluveném místě. 

Platba bezhotovostním převodem na účet

= Platba bankovním převodem je možná na číslo účtu: 132 909 7113 / 0800.

= Jako variabilní symbol uveďte aktuální rok, např. 2023.

= Jako účel platby/zprávu pro příjemce uveďte počet osob, za které platíte, vaše celé jméno a

datum akce (např.: 2NovákováJana13.9.2023).

Občerstvení

= Na celodenních, autobusových, výletech je občerstvení zajištěno v některé restauraci na

trase. Zpravidla je na výběr ze 2 – 3 jídel, dle možnosti daného stravovacího zařízení.

Účastníci zájezdu si vždy po odjezdu z nástupní stanice vyberou jídlo.

= Pokud je cílem zájezdu větší město, hromadný oběd nemusí být zajištěn. Účastníci dostanou rozchod a občerství se dle svého výběru. O tomto budou účastníci zájezdu informováni v letáku, vydaném ke konkrétní akci. 

= U zájezdů do ciziny se hromadný oběd nezajišťuje a účastníci mají rozchod.